ISV Community Day: Cloud &
AI-Smart Strategies for
Growth – Hosted by AWS,
Cloud Kinetics

Bạn muốn tận dụng sức mạnh của Cloud và AI để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển?

Đi trước xu hướng là một điều rất quan trọng trong thị trường SaaS ngày nay. Sự kiện này được thiết kế để trang bị cho bạn các chiến lược phát triển Cloud và AI mới nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển của bạn!

Chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt rõ các insights và chiến lược:

  • Tối ưu hóa kiến trúc SaaS của bạn để đạt hiệu quả và khả năng mở rộng tối đa.
  • Khai thác sức mạnh của dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng và thúc đẩy khách hàng đổi mới.
  • Luôn dẫn đầu với các chiến lược Cloud và AI tiên tiến.

Những điều đáng được mong đợi:

  • Phần chia sẻ sẽ mang lại những hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và cơ hội mới nhất trên thị trường SaaS Việt Nam.
  • Chuyên mục toạ đàm: Học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành về áp dụng đám mây, AI/ML cho SaaS và cách tận dụng Hệ sinh thái Đối tác của AWS.
  • Chia sẻ từ khách hàng: Lắng nghe Katalon chia sẻ về cách duy trì sự phù hợp và tang tính cạnh tranh trong một thị trường đầy biến động.
  • Các cơ hội kết nối lẫn nhau: Kết nối với các ISV đồng nghiệp và các nhà lãnh đạo trong ngành để chia sẻ ý tưởng và xây dựng các mối quan hệ của bạn.

Khách hàng tham dự sẽ có cơ hội nhận được các ưu đãi độc quyền về giải pháp Cloud & AI được thiết kế riêng cho doanh nghiệp SaaS của bạn. Đừng bỏ lỡ!

Đăng ký ngay hôm nay, số lượng có hạn!

Hẹn gặp lại!

Connect with Cloud Kinetics

Talk to our Cloud Experts today!

CONTACT US

Reach Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.