Talk To a CK Expert

M

SaaS Community Day- 4th Oct 2022

Amazon Web Services (AWS) kết hợp cùng Cloud Kinetics tổ chức ngày hội “SaaS Community Day” nhằm tạo một không gian kết nối giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm.